Info Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

BBC Optima Tessenderlo profileert zich als een familiale en sociale club waar de opleiding van jeugdspelers centraal staat. Vanuit onze jeugdopleiding willen we zoveel mogelijk jeugdspelers laten doorstromen naar onze seniorteams.

Visie jeugdopleiding

BBC Optima Tessenderlo stelt de jeugdopleiding centraal, met de ontwikkeling van de individuele speler voorop. De nadruk ligt op het uitwerken van de fundamentals, waarbij iedere speler zich op zijn niveau kan ontwikkelen. Deze fundamentals zijn essentieel om een kwalitatieve doorstroming te garanderen naar de volgende jeugdploeg en uiteindelijk de seniorenploegen. Om dit te bewerkstelligen trekt de club kwalitatieve en gediplomeerde coaches aan, die de spelers begeleiden in de geest van de club. Zij hebben, samen met de ouders en het clubbestuur, een voorbeeldfunctie voor onze jeugdspelers. Respect speelt een sleutelrol, zowel tussen spelers onderling als naar clubbestuur, jeugdcoördinatoren, coaches, scheidsrechters, ouders, tegenstanders en supporters toe. Wij streven als club naar een open communicatie met alle betrokkenen.

Per leeftijdscategorie formuleren we een specifieke sportieve visie:

U8 (Pré-microben)

Al spelenderwijs leren bewegen en werken aan de beginselen van basketbal. Via balspelletjes wordt er ook ingezet op coördinatie en worden de eerste stappen naar spelinzicht gezet.

U10 (Microben) en U12 (Benjamins)

VVia spelvormen worden de fundamentals aangereikt en verder uitgewerkt. Deze fundamentals moedigen de creativiteit en de competentie om beslissingen te nemen bij de spelers aan. FairPlay, vriendschap en spelvreugde staan centraal. Speelminuten worden gelijk verdeeld om de ontwikkeling van iedere speler te stimuleren.

U14 (Pupillen) en U16 (Miniemen)

Vanaf deze leeftijdscategorieën wordt het competitieve aspect van de sport meer gestimuleerd, binnen het kader van een doorgedreven opleiding. De nadruk ligt op techniek, creativiteit en fundamentals, aangevuld met het verwerven van tactisch inzicht en een gezonde wil om te winnen. Naarmate de spelers ouder worden, kan de verdeling van speelminuten verschuiven op basis van de kwaliteiten en inzet van de spelers, hoewel de inbreng van elke speler in het team belangrijk blijft. Op basis van de kwaliteiten in een ploeg kan deze ingeschreven worden in de landelijke competitie.

U18 (Kadetten)

In deze leeftijdscategorie wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van tactische inzichten, zodat spelers vlot kunnen doorstromen naar de seniorenploeg die het best aansluit bij hun kwaliteiten. Vanaf de leeftijd van 16 jaar zullen spelers gevraagd worden om mee te trainen en spelen met een seniorploeg. Alle spelers komen tijdens een wedstrijd aan bod, waarbij speelminuten worden verdeeld op basis van de kwaliteiten en inzet van de spelers.

U21 (Junioren)

Deze ploeg vormt de overgang tussen de jeugdreeksen en de seniorploegen en wordt enkel voor de reguliere competitie ingeschreven indien hiervoor genoeg spelers zijn. Uiteraard geldt ook hier dat spelers zullen gevraagd worden om mee te trainen en mee te spelen met een seniorploeg. Alle spelers komen tijdens een wedstrijd aan bod, waarbij speelminuten worden verdeeld op basis van de kwaliteiten en inzet van de spelers. In de bekercompetitie kan er een juniorenploeg gevormd worden bestaande uit spelers in deze leeftijdscategorie.

Visie senioren

Naargelang de kwaliteiten en inzet van de jeugdspelers kunnen ze terecht in de seniorenploegen op verschillende niveaus.

Senioren A

Met de A-ploeg wil BBC Optima Tessenderlo het hoogste niveau halen (minstens 1ste provinciale Limburg), binnen de sportieve en financiële mogelijkheden van de club, waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van de spelers uit de eigen jeugdopleiding. Spelers die niet uit de eigen opleiding komen, zullen enkel aangetrokken worden indien deze de ploeg en de club verrijken en de eigen spelers naar een hoger niveau kunnen brengen.

Senioren B

De tweede seniorploeg is een opleidingsploeg, een middel om jeugdspelers zo snel mogelijk in te passen in het seniorenbasket en een logische tussenstap in de richting van het eerste team. Deze ploeg bestaat uit een mix van jongeren (U18 en U21) en enkele meer ervaren spelers. De opleidingsploeg speelt op een niveau dat zo dicht mogelijk aansluit bij het niveau van de A-ploeg.

Senioren C

In de derde seniorploeg staat het recreatieve centraler, maar ook in deze ploeg heerst een gezonde winnersmentaliteit. De C-ploeg staat garant voor een leuke mix tussen sportieve ambitie en plezier.